ĐỘI NGŨ

FOUNDER/CEO

Sean Kim

 • 9 năm kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực CNTT (5 năm liên quan đến blockchain)
 • Người sáng lập HIỆP HỘI DECENTERNET Hong Kong
 • Creator of the web 3.0 Acent Browser
 • Người sáng tạo các công nghệ OCEAN, ODIN
 • Kiến trúc sư giải pháp cao cấp của Decenternet / dAppstore
 • Phát triển phần mềm tối ưu hóa thuật toán mining cho dịch vụ cyber internet, các giải pháp quản lý mining trên nền tảng đám mây và nắm giữ các bằng sáng chế liên quan
 • Nhà giáo dục buổi đầu về blockchain
 • Vận hành nhiều mạng tin tức/truyền thông (1.030.000 người đăng ký)

CO-FOUNDER/VICE CEO

Angella Kim

 • 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh liên quan đến blockchain
 • Thúc đẩy và tăng tốc hoạt động kinh doanh ở nước ngoài liên quan đến blockchain với nhiều công ty toàn cầu (Tham gia với tư cách là đối tác trong một số dự án liên quan đến blockchain như sàn giao dịch, trò chơi, IP và mining)
 • Tạp chí toàn cầu (Người phụ nữ Hàn Quốc đầu tiên xuất hiện trên trang bìa Tạp chí The Face), phụ nữ Hàn Quốc duy nhất được mời tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam
 • Ban cố vấn của Hiệp hội Nội dung Blockchain Hàn Quốc (KBCCA)
 • Ban cố vấn của Hiệp hội trò chơi di động Hàn Quốc (KMGA)

CO-FOUNDER/VICE CEO

Angella Kim

 • 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh liên quan đến blockchain
 • Thúc đẩy và tăng tốc hoạt động kinh doanh ở nước ngoài liên quan đến blockchain với nhiều công ty toàn cầu (Tham gia với tư cách là đối tác trong một số dự án liên quan đến blockchain như sàn giao dịch, trò chơi, IP và mining)
 • Tạp chí toàn cầu (Người phụ nữ Hàn Quốc đầu tiên xuất hiện trên trang bìa Tạp chí The Face), phụ nữ Hàn Quốc duy nhất được mời tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam
 • Ban cố vấn của Hiệp hội Nội dung Blockchain Hàn Quốc (KBCCA)
 • Ban cố vấn của Hiệp hội trò chơi di động Hàn Quốc (KMGA)

CTO

Shin Daisuke

 • Hơn 18 năm kinh nghiệm phát triển trong lĩnh vực viễn thông
 • Đã tham gia vào hơn 180 dự án phát triển bao gồm AT&T, Motorola, Intel, Coca-Cola, v.v.
 • Trưởng bộ phận phát triển trình duyệt Osiris và dAppstore
  • Phát triển trình duyệt, chức năng VPN, mô-đun dAppstore, v.v. phát triển kinh doanh liên quan
  • Kiến trúc sư giải pháp dẫn đầu nền tảng tiền điện tử OCEAN
  • Trưởng bộ phận phát triển công cụ hoán đổi đa tiền điện tử
 • Điện toán đám mây, Kiến trúc sư giải pháp kỹ thuật số, Chứng chỉ phát triển chuỗi khối
  • Chứng nhận kiến ​​trúc kỹ thuật số trung tâm dữ liệu (TOGAF), Chứng nhận nhà phát triển chuyên nghiệp về Blockchain, Chứng nhận cố vấn kỹ thuật TELCO, v.v. "

Copyright © 2023 ACENT. All Rights Reserved.